Bli en del av vår community

Vill du ta del av nyheter inom psoriasisområdet? Då ska du prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få tillgång till:

  • Nyheter om SOTYKTU
  • Kunskap och inspiration
  • Inbjudningar till webbinarier och utbildningstillfällen

Det gemensamma syftet är att på detta sätt dela erfarenheter och att lära av varandras perspektiv. Tack för att du vill vara med!

Arbetar du inom sjukvården?*
Jag har läst igenom nedanstående text och godkänner genom att klicka Ja nedan*

Du ger ditt samtycke till att dela med dig av din arbetsrelaterade kontaktinformation med Bristol-Myers Squibb Aktiebolag, Hemvärnsgatan 9, 171 54 Solna, Sweden (“BMS”, “vi”, “vår”) för att motta digital kommunikation relevant för ditt praktikområde.

Vår digitala kommunikation, specifikt e-post, innehåller hyperlänkar om BMS produkter och aktiviteter. När du klickar på sådana länkar kan vi förbättra vårt utbyte med dig och den typen av innehåll som vi delar med dig. För mer detaljerad information om hur BMS använder dina personliga uppgifter kan du läsa vårt Integritetsmeddelande för Vårdpersonal.

För att välja intresseområde och kommunikationskanaler, eller för att avregistrera dig från framtida kommunikation från BMS, klickar du på länken AVREGISTRERA som vi använder i all BMS-kommunikation. Har du frågor, eller vill utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt Data Protection Officer at eudpo@bms.com.

(Maj 2023)

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
 
SOTYKTU® (deukravacitinib) 6 mg filmdragerade tabletter. Immunsuppressivt medel,  ATC-kod: L04AA56 Villkor: Subventioneras endast för patienter som fått otillräcklig effekt av konventionell och biologisk systemisk behandling, eller där detta inte är lämpligt. Indikation: SOTYKTU är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Kontraindikationer: Kliniska relevanta aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos) Varningar och försiktighet: Infektioner: Deukravacitinib kan öka risken för infektioner. Behandling med deukravacitinib ska inte inledas hos patienter med klinisk relevant aktiv infektion förrän infektionen har läkt ut eller behandlats. Tuberkulos: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas ska patienterna utvärderas med avseende på tuberkulosinfektion. Behandling mot tuberkulos ska övervägas hos patienter med latent eller aktiv tuberkulos i anamnesen för vilka adekvat behandling inte kan bekräftas. Maligniteter: Maligniteter, inklusive lymfom och icke-melanom hudcancer, har observerats i kliniska studier. Kardiovaskulära biverkningar: Tillgängliga data från kliniska studier visar inte på någon ökad risk för MACE, DVT och LE vid behandling med deucravacitinib. För maligniteter och kardiovaskulära biverkningar: Det är inte känt huruvida hämning av tyrosinkinas 2 (TYK2) kan vara kopplad till biverkningarna av  januskinas (JAK)-hämning med avseende på maligniteter och allvarliga kardiovaskulära biverkningar. Långsiktiga säkerhetsutvärderingar pågår. Riskerna och fördelarna med behandling med deukravacitinib ska övervägas innan behandling startas på patienter. Vacciner: Innan behandling med deukravacitinib påbörjas bör alla för åldern lämpliga vaccinationer ges enligt gällande vaccinationsriktlinjer. Levande vacciner ska undvikas till patienter som behandlas med deukravacitinib. Svaret på levande eller icke-levande vacciner har inte utvärderats. Graviditet: Det finns begränsad mängd data från användningen av deukravacitinib hos gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av deukravacitinib under graviditet. Förpackningar: Kartonger med 28 filmdragerade tabletter. Blisterkartor med 14  tabletter (kalenderblister). Övrig information: För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Texten är baserad på produktresumé 20 december 2023.
 
Bristol Myers Squibb, tel. 08-704 71 00, www.bms.com/se
 
1787-SE-2400017